VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu): steeds onze allerhoogste prioriteit

Met hoogste prioriteit staan wij in voor de veiligheid en gezondheid van iedereen die betrokken is bij de werking van ons bedrijf en streven wij naar een minimale impact op het milieu, in naleving van de van toepassing zijnde wetgeving. Dat is onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Onze doelstelling is zero incidenten op ons terrein: geen letsels, beroepsziekten, productlekken, branden of milieunorm overschrijdingen. Wij zijn ervan overtuigd dat een werking zonder ernstige incidenten mogelijk is, mits de nodige preventieve inspanningen via een actieve betrokkenheid van al onze medewerkers. Energiegebruik en –efficiëntie maken integraal deel uit van onze inspanningen op gebied van milieu. Bij het ontwerp en de aankoop van apparatuur wordt hier rekening mee gehouden.

Gericht op betrouwbaarheid en kwaliteit

Door een goed beheer van onze fysieke assets tijdens hun hele levenscyclus (ontwerp, constructie, inbedrijfname,

operatie, onderhoud, modificatie, uitbedrijfname, afbraak) zorgen we voor een hoge betrouwbaarheid van onze installaties. Onze organisatie en activiteiten zijn afgestemd op het afleveren van kwaliteitsvolle producten aan onze klanten. Dit is

enkel mogelijk wanneer ook intern de juiste kwaliteit wordt geborgd via correcte werkuitvoering in alle stappen van onze processen.

Voorkomen van incidenten

Wij geloven dat alle incidenten (veiligheid, gezondheid, milieu, betrouwbaarheid en kwaliteit) vermijdbaar zijn. Met een

grondige risicoanalyse van alle geplande werken worden doeltreffende beheersmaatregelen gedefinieerd om incidenten te voorkomen. Van de incidenten die toch nog gebeuren, verwachten we een snelle melding en een degelijk onderzoek om

herhaling te vermijden.

 Consistentie in ons beleid

Als minimale voorwaarde wensen we steeds alle wettelijke normen en bepalingen te volgen. Op vele vlakken hanteren we strengere richtlijnen op basis van goede industriepraktijken of analyse van (bijna-)incidenten. Onze richtlijnen worden

consistent omgezet in procedures en werkinstructies binnen de diverse afdelingen, met gerichte communicatie aan alle betrokkenen. Naleving van de richtlijnen wordt opgevolgd en consequent gecorrigeerd waar nodig.

Continue verbetering

Wij streven op continue basis naar verbetering, onder meer van de veiligheid op ons terrein, van de impact van onze

processen op gezondheid en milieu, van de energie-efficiëntie en betrouwbaarheid van onze installaties, en van de

kwaliteit van onze producten en werkuitvoering. Wij geloven dat iedereen kan bijdragen aan een continue verbetering van alle processen binnen ons bedrijf waarbij het algemeen belang primeert. Lean Six Sigma (FLOW) helpt ons in ons streven naar maximale winstgevendheid en operationele uitmuntendheid op basis van betere effectiviteit en efficiëntie.

Slagvaardige organisatie

Wij geloven in onze medewerkers als voornaamste asset en zijn bereid te investeren in hun opleiding en ontwikkeling.

Samen willen we prestaties halen van wereldklasse in wat we doen, aangestuurd d.m.v. een sterk en zichtbaar leiderschap, breed en diep in de organisatie. Wij onderscheiden ons door onze kleinschaligheid met een hoge mate van zelfstandigheid en flexibiliteit. Wij zijn bereid om binnen de economische realiteit de nodige middelen ter beschikking te stellen en deze op een verstandige manier aan te wenden.

 Persoonlijke verantwoordelijkheid

Wij verwachten dat al onze medewerkers ons beleid en regels kennen, hun persoonlijke verantwoordelijkheden begrijpen en er zich naar gedragen. Onze beslissingen worden bepaald door onze prioriteitenpiramide. Ons gedrag houdt ten volle rekening met onze waarden.

integriteit eerlijkheid, betrouwbaarheid en respect
betrokkenheid toewijding, eigenaarschap, trots en passie
rekenschap verantwoordelijkheid en verantwoording
nastreven algemeen belang samenwerking, communicatie en prioriteitstelling
vertrouwen afhankelijkheid aanvaarden, positieve houding en geloofwaardigheid