Wie we zijn

Gunvor Petroleum Antwerpen (GPA) werd in 1934 opgericht in het zuiden van de Antwerpse haven onder naam Redeventza. Doorheen de jaren maakte het bedrijf een positieve evolutie mee.

Sinds 1968 groeide GPA tot de huidige middelgrote raffinaderij in het noorden van de Antwerpse haven nabij de Berendrecht- en Zandvlietsluis.

Sinds 2012 maakt GPA als volwaardige entiteit deel uit van de Gunvor Group, één van de grootste commodity traders ter wereld.

In de loop der jaren steeg de jaarlijkse capaciteit van de raffinaderij van 150.000 ton tot ca. 4,4 miljoen ton per jaar. Deze stijging werd verwezenlijkt door de uitbreiding met nieuwe productie-eenheden en opslagtanks.

De totale oppervlakte van de GPA site bedraagt 1 km², waarvan 5ha benut worden voor productie.

GPA is naar Europese normen een middelgrote raffinaderij wat aardoliecapaciteit en raffinagecomplexiteit betreft.

Het belangrijkste aandachtspunt is een verdere optimalisatie van productie en energieverbruik om tegemoet te komen aan de noden van onze maatschappij en de steeds veranderende eisen welke gesteld zullen worden aan raffinaderijen in de toekomst.

Gunvor Petroleum Antwerpen heeft op gebied van veiligheid en milieu reeds veel inspanningen geleverd, waardoor het bedrijf bewijst dat het klaar is voor de toekomst!

Wat we doen

De productie van GPA wordt voor het merendeel uitgevoerd via binnenschepen en zeeschepen naar onze buurlanden en overzees. Een gedeelte wordt aan groothandelaars, handelaars en oliebedrijven op de Belgische markt verdeeld door Gunvor Belgium. Hun voornaamste activiteiten zijn de verkoop van motorbrandstoffen, huisbrandolie en motorbrandstoffen voor zee- en binnenvaartschepen.

Gunvor Petroleum Antwerpen raffineert ruwe aardolie van verschillende soorten en houdt rekening met een groot aantal specificaties betreffende opbrengst en afgewerkte producten zoals: brandstoffen voor voertuigen, brandstof voor de chemische industrie, stookolie, etc.

Daarnaast worden nog een aantal nevenproducten verkocht ten behoeve van o.a. de fabricage van rubber, lucifers, etc.

Onze buren

Gunvor Petroleum Antwerpen hecht veel waarde aan de relatie met haar buren, in het bijzonder met de omliggende dorpen. Aangezien deze relatie van uitermate belang is, streven wij er continu naar om elke mogelijke impact (zoals geurhinder) op de omgeving te vermijden. Daarnaast handelen wij op een proactieve manier om mogelijke incidenten te beperken.