Nieuwe vergunning voor GPA

GPA ontving op 19 november 2020 het positieve nieuws dat haar omgevingsvergunning voor
onbepaalde duur vernieuwd wordt. Deze vergunning is essentieel voor de voortzetting van de bedrijfsactiviteiten.

Op 19 februari 2021 zouden zowel onze algemene omgevingsvergunning als de bijkomende
vergunningen vervallen. Daarom diende de vergunning voor deze datum hernieuwd te worden.

De aanvraag bestond uit verschillende onderdelen, onder meer:

  • Historiek milieuvergunningen
  • Toestellenlijst: deze lijst omvat alle toestellen die op de site staan. Denk maar aan stoom- toestellen, elektrisch equipment, stookinstallaties, stoomvaten,…
  • Lijst gevaarlijke stoffen
  • Rubriekentabel: deze tabel omvat alle vergunningsplichtige activiteiten die bij GPA worden uitgevoerd of aanwezig zijn. Dit gaat van de verwerkingscapaciteit van onze waterzuiveringsinstallatie, naar de opslag van de verschillende gevaarlijke stoffen, tot het hebben van een laboratorium en verschillende productiecapaciteiten.

Gezien de  huidige en toekomstige milieueisen, werd er streng toegezien op de vergunningsaanvraag. Tijdens de zomermaanden werd er samen met externe experten hard gewerkt om op het vlak van luchtemissies de nodige mitigerende maatregelen uit te werken. Eveneens werd steeds de situatie raffinaderij en terminal verdedigd tegenover de overheid, met als doel het verkrijgen van een volledige omgevingsvergunning voor zowel de raffinaderij- als de terminalactiviteiten.