Natuurbehoud bij GPA


Medewerkers van Natuurpunt zijn tijdens de maand juni de aanwezige vogels op GPA komen tellen.

Op de locaties aangeduid op de foto, hebben de vogels (zowel visdieven, zwartkopmeeuwen als kokmeeuwen) zich dit jaar gevestigd.

De zone die we al enkele jaren voorzien hebben voor de kolonie visdieven en kokmeeuwen, heeft dit jaar veel succes.

Vorig jaar zaten hier maar 2 nesten terwijl het dit jaar een echte trekpleister is geworden!

Verspreid over de 2 locaties heeft Natuurpunt onderstaande aantallen geteld:

  • Visdief: 65 nesten
  • Zwartkopmeeuw: 12 nesten waarvan 1 met een jong
  • Kokmeeuw: 87 nesten + 127 jongen die het nest reeds hadden verlaten.

We krijgen een hartelijk dankjewel van Natuurpunt:

“Uitstekende resultaten en dit door jullie inspanningen. Zowel wij als de vogels zijn jullie zeer dankbaar.”

Op een later tijdstip in juni zullen de medewerkers van Natuurpunt terugkomen om de jongen te ringen.

Annouck Lescrauwaet

VGMK afdeling