Tankprogramma

GPA werkt hard aan de toekomst en plant daarom diverse projecten om haar activiteiten te optimaliseren en uit te breiden.

De conversie van een aantal tanks naar een andere product type is er zo één. Voor onze site het belangrijkste project in 2021. Het omvat het ledigen en reinigen van de tanks en bijbehorende leidingen alsook het verbeteren van de connecties met de jetty’s.

Na de eerste reiniging zullen de tanks geïnspecteerd worden en zal waar nodig een herstelplan worden opgesteld. Hiervoor is door de inspectie-afdeling een equipmentstrategie opgesteld om op een gestructureerde wijze de scope voor herstellingen te bepalen. Daarnaast zullen de tanks worden voorzien van brandbestendige kleppen die geautomatiseerd kunnen worden.