Onze eerste bezorgdheid is de gezondheid, het welzijn en de veiligheid van onze werknemers, klanten en gemeenschappen waarin we actief zijn.

Bij GPA hechten we veel waarde aan de volgende uitgangspunten en verwachten we dat iedereen die met ons samenwerkt, zich hieraan houdt:

VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu): steeds onze allerhoogste prioriteit

Met hoogste prioriteit staan wij in voor de veiligheid en gezondheid van iedereen die betrokken is bij de werking van ons bedrijf en streven wij naar een minimale impact op het milieu, in naleving van de van toepassing zijnde wetgeving. Dat is onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Onze doelstelling is zero incidenten op ons terrein: geen letsels, beroepsziekten, productlekken, branden of milieunormoverschrijdingen. Wij zijn ervan overtuigd dat een werking zonder ernstige incidenten mogelijk is, mits de nodige preventieve inspanningen via een actieve betrokkenheid van al onze medewerkers. Energiegebruik en –efficiëntie maken integraal deel uit van onze inspanningen op gebied van milieu. Bij het ontwerp en de aankoop van apparatuur wordt hier rekening mee gehouden.

Gericht op betrouwbaarheid en kwaliteit

Door een goed beheer van onze fysieke assets tijdens hun hele levenscyclus (ontwerp, constructie, in dienst nemen, operatie, onderhoud, modificatie, uit dienst nemen, afbraak) zorgen we voor een hoge betrouwbaarheid van onze installaties. Onze organisatie en activiteiten zijn afgestemd op het afleveren van kwaliteitsvolle producten aan onze klanten. Dit is enkel mogelijk wanneer ook intern de juiste kwaliteit wordt geborgd via correcte werkuitvoering in alle stappen van onze processen.

Consistentie in ons beleid

Als eerste voorwaarde wensen we steeds alle wettelijke normen en bepalingen te volgen. Op vele vlakken hanteren we strengere richtlijnen op basis van goede industriepraktijken of analyse van (bijna-)incidenten. Onze richtlijnen worden consistent omgezet in procedures en werkinstructies binnen de diverse afdelingen, met gerichte communicatie aan alle betrokkenen. Naleving van de richtlijnen wordt opgevolgd en consequent gecorrigeerd waar nodig.

Continue verbetering

Wij streven op continue basis naar verbetering, onder meer van de veiligheid op ons terrein, van de impact van onze processen op gezondheid en milieu, van de energie-efficiëntie en betrouwbaarheid van onze installaties, en van de kwaliteit van onze producten en werkuitvoering.

Wij geloven dat iedereen kan bijdragen aan een continue verbetering van alle processen binnen ons bedrijf waarbij het algemeen belang primeert.

Lean Six Sigma (FLOW) helpt ons in ons streven naar maximale winstgevendheid en operationele uitmuntendheid op basis van betere effectiviteit en efficiëntie.