Herstructurering GPA

Op 22 juni 2020 had het management van GPA de zware taak om haar ondernemingsraad en personeel te informeren over haar intentie tot collectief ontslag naar aanleiding van het voornemen tot “mothballing” van de raffinaderijactiviteiten.

Deze intentie is ingegeven door de uitdagende vooruitzichten waarvoor Gunvor Petroleum Antwerpen NV (“GPA”) staat ten gevolge van de volgende factoren:

  • GPA ondervindt toegenomen concurrentie door de toename in het aantal meer complexe raffinaderijen hetgeen een aanzienlijke druk zet op de Europese bezettingsgraad, en in het bijzonder op de simpele hydroskimming raffinaderijen zoals deze van GPA, die minder robuust zijn.
  • Sinds 2018 is de prijs van Urals ruwe olie gestegen, en door de huidige marktomstandigheden wordt deze situatie nog alleen maar versterkt. Aangezien Urals de voornaamste ruwe olie is die GPA raffineert, zijn de marges hierdoor sterk geïmpacteerd.
  • De vraag naar olieproducten in Europa daalt, wat nog versterkt wordt door de COVID-19 pandemie, hetgeen leidt tot een verstoring van het evenwicht tussen de vraag naar en het aanbod van producten. Dit heeft als dusdanig een negatief effect op de verkoopprijzen.
  • De bedrijfskosten, de kapitaalinvesteringen, de milieuvereisten en CO2-belastingen zullen in de toekomst nog alleen maar verder toenemen en een negatieve invloed hebben op het vermogen van de Antwerpse raffinaderij om cash te genereren.

In de huidige economische omstandigheden en in de nabije toekomst zal GPA niet in staat zijn om haar “cash cost” behoeften te dekken.

Rekening houdend met bovenstaande factoren en na de informatie- en consultatieprocedure werd beslist over te gaan tot collectief ontslag  van ca. 70% van haar personeel vanaf eind september 2020.

Naar aanleiding van deze herstructurering zal GPA zich vanaf oktober 2020, met een afgeslankte organisatie, richten op de instandhouding van de gemothballde raffinaderij en het commercieel ontwikkelen van haar terminalactiviteiten. In de transitiefase zijn er diverse projecten gepland om de faciliteiten aan te passen en optimaliseren voor het laden en lossen van schepen en trucks.