Vanaf 26 mei zullen er op GPA  onderhoudswerken plaatsvinden aan enkele installatie-eenheden. Hiervoor zullen deze eenheden stilgelegd worden, het stoppen zal vanaf dinsdag 26 mei stapsgewijs plaatsvinden. Deze activiteiten kunnen gepaard gaan met extra affakkeling, en mogelijk beperkte geurhinder. Wij verontschuldigen ons voor eventueel ongemak.

Lees Meer

Gunvor Petroleum Antwerpen nv (GPA NV) stelt vast dat haar naam en de naam van enkele medewerkers wordt misbruikt voor pogingen tot oplichting. Hierbij wordt zogezegd in naam van GPA een offerte gevraagd waarop een bestelling wordt gedaan met het verzoek goederen te leveren op een andere locatie dan haar zetel

Lees Meer
Scholeksters bij Gunvor

Gunvor Petroleum Antwerpen draagt natuurbehoud hoog in het vaandel. Medewerkers van Natuurpunt zijn tijdens de maand juni de aanwezige vogels op GPA komen tellen. Op de locaties aangeduid op de foto, hebben de vogels (zowel visdieven, zwartkopmeeuwen als kokmeeuwen) zich dit jaar gevestigd. De zone die we al enkele jaren voorzien hebben voor de kolonie

Lees Meer