Scholeksters bij Gunvor

Gunvor Petroleum Antwerpen draagt natuurbehoud hoog in het vaandel. Medewerkers van Natuurpunt zijn tijdens de maand juni de aanwezige vogels op GPA komen tellen. Op de locaties aangeduid op de foto, hebben de vogels (zowel visdieven, zwartkopmeeuwen als kokmeeuwen) zich dit jaar gevestigd. De zone die we al enkele jaren voorzien hebben voor de kolonie

Lees Meer

Feest! In 2018 bestaat onze raffinaderij op de huidige locatie aan de Scheldelaan in Antwerpen 50 jaar. In de eerste helft van 1968 werden stapsgewijs alle units in gebruik genomen en werd de nieuwe site officieel in gebruik genomen. Een belangrijke mijlpaal in onze geschiedenis die we niet zomaar voorbij willen laten gaan en waar we

Lees Meer

GPA, deelt graag haar verhaal met alle belanghebbenden. De lancering van de nieuwe website sluit aan bij de wens om de look en feel van drie Gunvor-raffinaderijen (Antwerpen, Rotterdam en Ingolstadt) meer op elkaar af te stemmen en de betrokkenheid bij Gunvor Group te vergroten. Op onze  website is informatie te vinden over de raffinaderij, het HSEQ-beleid, de

Lees Meer