GPA werkt hard aan de toekomst en plant daarom diverse projecten om haar activiteiten te optimaliseren en uit te breiden. De conversie van een aantal tanks naar een andere product type is er zo één. Voor onze site het belangrijkste project in 2021. Het omvat het ledigen en reinigen van de tanks en bijbehorende leidingen

Lees Meer