1 jaar ongevalvrij

Op 9 februari 2021 bereikten we bij GPA 1 jaar ongevalsvrij werken zonder werkverlet.
Dit goede resultaat is de beloning voor het veilige werkgedrag van medewerkers en contractoren bij GPA.

Met hoogste prioriteit staan wij in voor de veiligheid en gezondheid van iedereen die betrokken is bij de werking van ons
bedrijf en streven wij naar een minimale impact op het milieu, in naleving van de van toepassing zijnde wetgeving. Dat is
onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Onze doelstelling is zero incidenten op ons terrein geen letsels,
beroepsziekten, productlekken, branden of milieunormoverschrijdingen Wij zijn ervan overtuigd dat een werking zonder
ernstige incidenten mogelijk is, mits de nodige preventieve inspanningen via een actieve betrokkenheid van al onze
medewerkers.

Samen blijven we aandacht geven aan het melden en en oplossen van gevaarlijke situaties en (bijna) ongevallen.
Ongevalsvrij werken is alleen mogelijk als we er dagelijks met ons allen aandacht aan besteden.

Ter gelegenheid van dit mooie resultaat ontvingen onze medewerkers een mooi fleece vest. Een kleine stimulans om steeds ongevalsvrij te
blijven werken.

Samen werken wij aan een volgende veilige en ongevalsvrije periode!